Shtetësia e Projekteve të Ndërmarrjeve Shën Lucia

Shtetësia e Projekteve të Ndërmarrjeve Shën Lucia

Kabineti i Ministrave do të konsiderojë që projektet e ndërmarrjeve të përfshihen në listën e aprovuar për Programin e Qytetarisë nga Investimet.

Projektet e ndërmarrjeve të aprovuara janë në shtatë (7) kategori të gjera:

  1. Restorante specialiteti
  2. Portet e lundrimit dhe marinat
  3. Impiante të përpunimit
  4. Produkte farmaceutike
  5. Porte, ura, rrugë dhe autostradë
  6. Institucionet dhe objektet kërkimore
  7. Universitete në det të hapur

Pasi të miratohet, projekti i ndërmarrjes bëhet i disponueshëm për kualifikimin e investimeve nga aplikantët për nënshtetësi përmes investimeve.

Shtetësia e Projekteve të Ndërmarrjeve Shën Lucia

Pasi të jetë aprovuar një kërkesë për nënshtetësi me anë të një investimi në një projekt të ndërmarrjes së aprovuar, kërkohet investimi minimal i mëposhtëm:

1 Opcioni - Një aplikant i vetëm.

  • Një investim minimal prej 3,500,000 US $

2 Opcioni - Më shumë se një aplikant (ndërmarrje e përbashkët).

  • Një investim minimal prej 6,000,000 US $ me secilin aplikant që kontribuon jo më pak se 1,000,000 US $