Shtetësia e Projekteve të Pasurive të Patundshme Saint Lucia

Shtetësia e Projekteve të Pasurive të Patundshme Saint Lucia

Kabineti i Ministrave do të konsiderojë që projektet e pasurive të patundshme të përfshihen në listën e aprovuar për Shtetësinë nga Programi i Investimeve. Projektet e miratuara të pasurive të paluajtshme janë në dy kategori të gjera:

  1. Hotele dhe vendpushime të markave të larta
  2. Karakteristikat e nivelit të lartë të butikut

Pasi të miratohet, projekti i pasurive të patundshme bëhet i disponueshëm për kualifikimin e investimeve nga aplikantët për nënshtetësi përmes investimeve.

Shtetësia e Projekteve të Pasurive të Patundshme Saint Lucia

Kërkuesi kërkohet të kryejë një marrëveshje blerëse dhe shitje të detyrueshme për një investim në një projekt të aprovuar të pasurive të patundshme. Investimet, duke barazuar me çmimin e blerjes së rënë dakord, depozitohen në një llogari ruajtjeje të pakthyeshme të ruajtjes, të menaxhuar bashkërisht nga zhvilluesi dhe Citizenship nga Njësia e Investimeve në Shën Lucia.

Pasi të jetë aprovuar një kërkesë për nënshtetësi me anë të një investimi në një projekt të pasurive të patundshme, kërkohet investimi minimal i mëposhtëm:

  • Parashtruesi kryesor: 300,000 dollarë amerikanë