Shën Lucia - Ekonomi

Shën Lucia - Ekonomi

Katër platformat tona të investimeve ofrojnë mundësi më të mira me ekonominë tonë të mirë për biznes. Turizmi zë afërsisht 65% të PBB-së dhe është themeluar si prodhuesi më i lartë i këmbimit valutor.

Industria e dytë udhëheqëse në Shën Lucia është bujqësia.

Shën Lucia zbatoi një taksë mbi vlerën e shtuar 15% në 2017, duke e bërë atë vendin e fundit në Karaibe Lindore që e bëri këtë. Në shkurt 2017 Saint Lucia uli Taksën e Vlerës së Shtuar në 12.5%.