Shtetësia e Obligacioneve të Qeverisë së Shën Lucisë

Shtetësia e Obligacioneve të Qeverisë së Shën Lucisë

Shtetësia me anë të investimeve mund të bëhet përmes blerjes së obligacioneve qeveritare pa interes. Këto obligacione duhet të regjistrohen dhe të mbeten në emrin e aplikantit për një periudhë mbajtëse pesë (5) vit nga data e emetimit të parë dhe të mos tërheqin një normë interesi.

Shtetësia e Obligacioneve të Qeverisë së Shën Lucisë

Pasi të jetë aprovuar një kërkesë për nënshtetësi me anë të një investimi në bono qeveritare, kërkohet investimi minimal i mëposhtëm:

  • Aplikuesi që aplikon vetëm: 500,000 US $
  • Aplikuesi që aplikon me bashkëshortin: 535,000 dollarë amerikanë
  • Aplikuesi që aplikon me bashkëshortin dhe deri në dy (2) të varur të tjerë kualifikues: 550,000 dollarë amerikanë
  • Secili i varur shtesë i kualifikuar: 25,000 US $